استاندارد جامع نصب پاركت و لمینت قسمت دوم


در قسمت اول این نوشتار به بررسی ساختار درونی لمینت و مشابهت رفتاری پارکت لمینت با چوب طبیعی در مواجهه با تغییرات محیطی مانند تغییرات دمایی و رطوبت پرداختیم. در قسمت سوم این نوشتار به خواص رویه لمینت و تاثیرات ساختاری رویه بر روش های نصب پارکت لمینت خواهیم پرداخت.
3.1) تعدد دفعات و حجم عبوری از روی پوشش کف پارکت لمینت تاثیری بسزا در تعیین صحیح نوع لمینت مصرفی بر روی سطح دارد. لذا قبل از نصب پارکت لمینت بر روی سطح توجه  به مشخصات ساختاری و ضریب سایش سطحی لمینت و تطابق آن با محیط نصب الزامی است. 
نصب پوشش های پارکت لمینت در محیط های دارای رطوبت بالا مانند سرویس های بهداشتی، حمام، اتاق های کار تمییز و کار کثیف بیمارستانی و ... توصیه نمی شود.
3.2) پوششهای پارکت لمینت کف دارای یک شرایط محیط کاری ایده آل هستند و هر چه از این شرایط کار فاصله بگیریم کارایی پارکت و لمینت کف کم و کمتر می شود. پوشش لمینت کف به دلیل ساختار خاصی که دارد، به مقاله اصطلاحات لمینت قسمت دوم مراجعه شود، بازه های رطوبتی بالای 90 درصد و زیر 30 درصد رطوبت محیط را به صورت ایده آل نمی تواند تحمل کند و در گذر زمان در این شرایط محیطی کف پارکت لمینت دچار مشکلات ساختاری می گردد. 
}