لایه های تشکیل دهنده پارکت لمینت

ساختار پارکت لمینت به گونه ای است که هر بخش آن جهت کاربرد خاصی تولید و سرانجام در کارخانه و یا مراکز تولید لمینت، زیر فشار با یکدیگر فشرده شده و عرضه می شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این لمینت ها عموما دارای چهار بخش اصلی هستند که هر کدام از مواد مخصوصی تشکیل شده و در نهایت، تشکیل پارکت لمینت را می دهند. در واقع خود کلمه Laminate در زبان انگلیسی به معنای چیزی است که از چندین بخش تشکیل شده است. 

اکنون به معرفی این چهار لایه و سطوح مختلف کفپوش های لمینت می پردازیم تا با آگاهی بیشتر و بهتر از نقش آنها در ساختار کفپوش ها مطلع شوید:- Melamine Wear Layer :
این لایه که بیرونی ترین لایه پارکت لمینت است، در واقع لایه ای است بسیار نازک ولی در عین حال مقاوم بطوری که در برابر انواع فشارها مقاوم باشد (مثلا راه رفتن افراد و یا گذاشتن وسایل سنگین بر روی سطح آن) . در ساخت این سطح، از موادی مانند ملامین و اکسید آلومینیوم بکار رفته است و موجب می شود که این سطح با دوام شده و تا حد زیادی نیز غیرقابل نفوذ در برابر آب شود. - Paper Print Layer :
لایه زیرین و دومین لایه ، این سطح است که در واقع تشکیل شده از مواد و ترکیبات کاغذهای ملامینه. شکل ظاهر لمینت ها در واقع مربوط به همین لایه است و از این لحاظ این لایه اهمیت زیادی در ساختار پارکت لمینت دارد. 

- Core Layer :
یا لایه مرکزی که بخش مرکزی و در واقع قلب لمینت است. کیفیت ساخت این لایه بسیار اهمیت دارد چون هر چه بیشتر در زمان ساخت، در فشار قرار گرفته باشد، قویتر است و موجب کیفیت و دوام بیشتر پارکت لمینت می شود. جنس مواد بکار رفته در آن از فیبر چوب است و دو نوع HDF (High Density Fiberboard یا فیبر با چگالی بالا) و MDF (Medium Density Fiberboard یا فیبر با چگالی متوسط) ساخته می شود. همانطور که احتمالا حدث زده اید، نوع HDF دارای کیفیت بیشتر و بهتری است. این لایه از لحاظ مقدار وزن نهایی لمینت و همچنین تحمل فشار ناشی از راه رفتن افراد بر روی آن، نقش کلیدی در ساختار پارکت لمینت دارد. 

- Backing Stabilizing Layer :
این لایه که هنگام نصب لمینت، پایین ترین لایه است، موجب دوام و همچنین افزایش استحکام آن می شود. از طرف دیگر این سطح مانع رسیدن رطوبت به لایه های دیگر نیز می شود و از این لحاظ نیر نقش کلیدی دارد. در برخی از مدلهای لمینت، این لایه بصورت جدا از 3 لایه دیگر نیز وجود داشت بطوری که هنگام نصب آنها را به دقت بر روی یکدیگر قرار می دادند. 


لایه های تشکیل دهنده پارکت لمینت

در حال حاضر شرکت ها و کارخانجات متعددی در جهان اقدام به تولید و عرضه لمینت کرده اند. عموما در زمان آماده سازی و تولید لایه های چهارگانه نام برده از یکی از دو روش زیر استفاده می شود:
- DPL (مخفف Direct Pressure Laminate)  :
در این روش، تمام لایه های ذکر شده با یک فشار واحد ، فشرده می شوند. در حال حاضر بیشتر پارکت لمینت ها از این روش ساخته می شوند.

- HPL (مخفف High Pressure Laminate)  :
در این روش زمانی لایه ها را به هم می چسبانند که دو لایه بیرونی لمینت (لایه های Wear Layer و Decorative Layer) با فشار بهم چسبانده و فشرده شده باشند. لطفا دقت داشته باشید که در برخی از متون از ممکن است از لایه  Tongue and Groove نام برده باشند که در واقع بخشی از لایه مرکزی لمینت را تشکیل می دهند که جهت چفت و بست قطعات مستطیل شکل لمینت بکار می روند. امروزه بسیاری از لمینت ها دارای چنین حالتی هستند و در آنها بخش Tongue بخشی است که از سطح کناری لمنیت بیرون زده ولی بخش Groove برعکس، بخشی است که کمی فرو رفته. 

در پایان امیدواریم با این تفاصیل، به خوبی پی به ساختار و نحوه تولید پارکت لمینت ها برده باشید.

}