راهنمای نصب پارکت لمینت بر روی سیستم گرمایش

سیستم های گرمایش از کف دما پایین بر مبنای سیال آب یه سیستم های گرمایش از کف برقی مدفون در کف زمین قابلیت انطباق بالایی با انواع پوشش های کف پارکت لمینت را دارند. در هنگام نصب پوشش کفی با که بر روی گرمایش از کف استوار می گردد توجه به نکات ذیل ضروری است.

1.سطحی که پوشش پارکت لمینت بر روی آن نصب می گردد نباید بیش از سه میلیمتر ناهمگونی داشته باشد. ناهمگونی و ناصافی بیش از سه میلیمتر در کل سطح باید پوشش داده شده و سطح قبل از نصب پارکت لمینت کاملا صاف باشد. برای رفع مشکل ناصافی سطح علاوه بر روش های معمول بنایی می توان از روان کننده های حاوی مواد گرانولی در کنار روش های متداول استفاده کرد. در صورت عدم رعایت موارد فوق احتمال ایجاد نقاط گرم و سرد حاوی تمرکز تنش در زیر کفپوش نصب شده بالا رفته و این تمرکز تنش در بلند مدت سبب کاهش عمر پارکت لمینت نصب شده در کف منزل یا کف محل کار شما می گردد.
2.سیستم گرمایش از کف حداقل بیست و یک روز بعد از بتن ریزی یا سیمان ریزی کف باید روشن شود. عدم توجه به این موضوع می تواند سبب تبخیر خیلی سریع بخارات آب کف شده و منجر به ترک خوردن کف گردد.
3. کف محل نصب پارکت لمینت قبل از نصب حتما باید به صورت کامل خشک باشد در غیر این صورت بعد از نصب پارکت لمینت در اثر اختلافات دمایی بخار آب موجود در کف تبخیر شده و لایه زیرین پارکت لمینت را که ضعیف ترین قسمت آن می باشد تخریب می کند. تنها راه اطمینان از تبخیر کامل بخارات آب موجود در کف روشن کردن سیستم گرمایش از کف (با توجه به نکات ذکر شده در مقالات دیگر) می باشد.
4. اگر از سیستم های ضد رطوبت مانند نایلون مابین کف سیمانی و پارکت لمینت استفاده می کنید تبخیر بخارات آب موجود در کف بتنی می تواند سبب جمع آوری آب زیر فیلم نایلونی و ایجاد بوی نامطبوع در دراز مدت گردد.
5. سیستم گرمایش از کف با رعایت نکات ذکر شده در قسمت اول این مقاله حداقل دو هفته قبل از نصب پوشش پارکت لمینت کف باید روشن شود. حین راه اندازی سیستم گرمایش از کف افزایش دما باید به صورت تدریجی صورت گیرد. بهترین روش برای راه اندازی صحیح سیستم گرمایش از کف بدون ایجاد مشکل برای پوشش پارکت لمینت کف افزایش دمای پنج درجه ای روزانه سیستم می باشد.
6. سیستم گرمایش از کف حین نصب پارکت لمینت حتما باید خاموش باشد. دمای ایده آل کف برای نصب پوشش پارکت لمینت 18 درجه سانتی گراد می باشد.
7. پارکت هایی که به صورت چسبی نصب شده اند قابلیت اجرا بر روی سیستم گرمایش از کف را ندارد. جهت مطالعه انواع شرایط نصب به مقاله نصب پارکت لمینت، راه کار ها و محدودیت ها مراجعه فرمایید. نصب باید به صورت شناور و بر روی فوم مخصوص گرمایش از کف نصب گردد. بهترین حالت برای این نوع از نصب استفاده از فوم چوب پنبه ای تایلی متخلخل می باشد. جهت آشنایی با انواع فوم می توانید به مقاله آشنایی با انواع فوم مراجعه فرمایید.
8. بعد از نصب پارکت لمینت کف حداقل باید 48 ساعت سیستم گرمایش از کف خاموش بماند. بعد از گذشت 48 ساعت باید دمای سیستم گرمایش از کف زیر پارکت لمینت را به صورت تدریجی و روانه 5 درجه بالا برد. عدم توجه به این نکته و افزایش دمای ناگهانی می تواند سبب آسیب به پارکت و لمینت کف منزل یا محل کار شما گردد. 
9. حداکثر دمای تماس بین کف پارکت با رویه زمینی که پارکت لمینت بر روی آن نصب می شود باید 27 درجه سانتیگراد باشد. توجه به این نکته الزامی است که دمای 27 درجه ماکزیمم دمای سطح نصب پارکت بوده و دمای رویه پارکت لمینت نیست. دمای رویه ی 27 درجه ای پارکت لمینت به دلیل وجود ضریب خطی انتقال دما در ضخامت های مختلف پارکت لمینت به معنای دمای بالاتر در کف بوده و دمای بالاتر می تواند سبب جداسازی لایه های چسب موجود در اچ دی اف لمینت گردد. در مورد پارکت های چوب مهندسی نیز همین مشکل وجود دارد. در مورد پارکت های چوب solid باید سیستم نصب مبتنی بر نصب شناور بدون استفاده از هیچ گونه فیکساتور باشد.
10. تغییرات دمایی در کلیه مراحل نصب باید به صورت تدریجی انجام شود. منظور از کلیه مراحل شروع سیستم گرمایشی به صورت افزایش روزانه پنج درجه تا دمای حداکثر و کاهش دما از دمای حداکثری به صورت روزانه 5 درجه تا دمای 18 درجه می باشد. 
11. همواره در چینش وسایل منزل به نحوه چینش به گونه ای که فضای کافی روی پارکت لمینت جهت جلوگیری از تجمع گرما فراهم باشد توجه فرمایید. استفاده از فرش به گونه ای که کل فضای روی پارکت را پوشش دهد توصیه نمی گردد. عدم توجه به این نکته می تواند سبب تجمع گرما در برخی نکات و افزایش تمرکز تنش در برخی نقاط پارکت لمینت شده و عمر مفید پارکت لمینت کف منزل شما را کاهش می دهد.

جهت اطمینان از دمای 27 درجه مابین سطح نصب و کف پارکت توجه به نکات ذیل ضروری است:
1.سیستم گرمایش از کف را روشن کرده و دمای آن را به تدریج بالا ببرید تا زمانی که دمای سطح نصب و کف پارکت به 27 درجه سانتیگراد برسد.
2.دمای لوله های سیستم گرمایش از کف را پس از رسیدن به حالت تعادل چک کنید.
3.بعد از اطمینان از رسیدن دمای سطح نصب به 27 درجه سانتیگراد سیستم را خاموش نمایید.

}