ضریب سایش برای کف پوش های لمینت

کلاس سایشی لمینت مبین میزان مقاومت لمینت در مقابل سایش بوده و با اصطلاح AC نشان داده می شود. AC مخفف Abrasion Coefficient می باشد. نرخ مقاومت سایشی توسط تست (Taber) تعیین شده و از استاندارد EN 13329 اروپا تبعیت می کند.
جهت محاسبه کلاس سایش نمونه لمینت در دستگاهی که مجهز به چرخهای سایشی با کاغذ سنباده ای است، قرار داده می شود. نمونه لمینت پس از هر 100 سیکل چرخشی جهت مشاهده ی احتمال سایش مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تطبیق با شرایط واقعی کاغذ سنباده ای دستگاه تست پس از هر 200 سیکل تعویض می شود. نقطه ابتدایی شروع  سایش (IP) نقطه ای است که سایش برای اولین بار بر روی لایه دکوراتیو لمینت مشاهده می گردد.


AC1) مسکونی تردد بسیار پایین (کلاس21):
این نوع از لمینت مناسب فضا های با تردد پایین مانند اتاق خواب یا اتاق مهمان می باشد.
AC2) مسکونی (کلاس 22):
این نوع از لمینت مناسب فضا هایی با ترافیک متوسط مانند اتاق مهمان یا نشیمن می باشد.
AC3) مسکونی تردد بالا (کلاس 31):
مناسب اکثر فضا های مسکونی
AC4) اداری تردد پایین (کلاس 32):
مناسب فضای مسکونی و فضای تجاری با تردد عمومی مانند دفاتر اداری.
AC5) اداری- تجاری (کلاس 33):
مناسب فضای مسکونی، تجاری و اداری با تردد بالا مانند فروشگاه ها و فضا های عمومی لابی و ...

}