کد پارکت لمینت : 3563

برند کفپوش ورووکس
نوع کفپوش لمینت
سایز کفپوش پهن
رنگ کفپوش متوسط
ضخامت کفپوش 8 میل
ضریب سایش AC3

کد : 3563
کد 3563 پارکت لمینت آلمانی برند وروکس با نام بلوط آناتولی جز کد های مصرف مسکونی بوده و دارای رنگ گرم و طبیعی چوب بلوط می باشد